Începutul unei analize de conformare DAC6 a aranjamentelor transfrontaliere presupune parcurgerea unor etape de verificare privind încadrarea în așa-numitele  semne distinctive/hallmarks.

(Aranjamentele/tranzacțiile vizate se referă la acele care au loc începând cu data de 25 iunie 2018. (pentru diferența aranjamente-tranzacții, vezi și articolul ”Vorbiți rezonabil DAC6?”

 1. Verifică existența unui (cât de mic) avantaj fiscal legat de impozitele directe

Tipuri de avantaj fiscal

 • scutire, rambursare, creștere restituiri de impozit,
 • reducere/anulare creanțe, amânare termene creanțe fiscale,
 • maximizarea deducerilor sau a pierderilor fiscale, diminuarea veniturilor/câștigurilor,
 • evitarea impozitării sau impozitarea la un nivel redus

Întrebare-cheie: s-ar mai fi realizat tranzacția/aranjamentul în lipsa acestui avantaj? Aranjamentul are substanță economică?
Nota: pentru analiza detaliata a modului de aplicare a Testului Beneficiului Principal, abonează-te la Ghidul european dac6guide.eu

 1. Verifică dacă avantajul fiscal apare în tranzacții de tipul
 • Clauză de confidențialitate privind avantajul fiscal
 • Comision de succes legat de obținerea unui avantaj fiscal
 • Documentație și/sau structură standardizată
 • Achiziționarea unei companii pe pierdere
 • Conversia unui venit în capital/alte categorii de venituri susceptibile de impozitare redusă/neimpozitare
 • Tranzacții circulare pentru returnarea fondurilor la origine

           Independent de existența vreunui avantaj fiscal, ca regulă generală, de verificat dacă:

 • Se solicită deducerea aceleiași amortizări în mai mult de o jurisdicție
 • Scutire de la dubla impunere solicitată în mai multe jurisdicții
 • Există diferențe între jurisdicții privind suma tratată ca plătibilă
 1. Verifică dacă aranjamentul implică produse/plăți care fac obiectul schimbului automat de informații și dacă sunt folosite structuri netransparente privind beneficiarii reali
 2. Verifică toate tranzacțiile intra-grup, mai ales acolo unde:
  • Există plăți deductibile transfrontaliere între întreprinderi asociate (atenție, în anumite cazuri, trebuie să se verifice din nou existența avantajului fiscal);
  • Există reglementări unilaterale privind stabilirea prețului de transfer (safe harbours);
  • Sunt greu de găsit elemente de comparabilitate pentru activele necorporale implicate;
  • În urma unei restructurări care implică un transfer intra-grup de active/funcțiuni/riscuri, se preconizează o reducere substanțială a profitului celui care transferă. Pentru această evaluare, e nevoie de două previziuni în paralel, ”ce s-ar întâmpla, în orizontul a trei ani dacă transferul n-ar avea loc” vs. ”tranzacția ar avea loc”
 3. Ține la îndemână contactul TPS pentru orice întrebare/neclaritate DAC6!

AI UN ARANJAMENT ȘI VREI SĂ ȘTII DACĂ TREBUIE SAU NU SĂ FIE RAPORTAT?

COMPLETEAZĂ AICI FORMULARUL DE EVALUARE ARANJAMENT ȘI EXPERIENȚA TPS ÎȚI STĂ LA DISPOZIȚIE!