Suntem aici cu o ofertă flexibilă, adaptată specificului afacerii dumneavoastră și proiectată la standardele de calitate care să vă asigure protecția și reacția fiscală adecvată.

 

Revizuirea prețurilor de transfer Documentarea prețurilor de transfer Analize de comparabilitate Planificarea prețurilor de transfer Asistență la solicitarea unui acord în avans Asistență la inspecția fiscală Analiză ”due diligence” Seminarii de pregătire Analize FIN 48 Asistenţă fiscală generală

 

 

 

 

Revizuirea prețurilor de transfer

Revizuirea prețurilor de transfer implică o verificare a relațiilor intra-grup, luând în considerare fiecare tranzacție în parte.

Pentru a evalua riscul aferent prețurilor de transfer asociate tranzacțiilor cu părți afiliate, vom revizui contractele și acordurile intra-grup, politicile de prețuri de transfer valabile la nivel de grup și măsura în care acestea respectă normele legislative locale, existența unui dosar de prețuri de transfer precum și a altor documente justificative.

In evaluarea noastră, putem să ne concentrăm asupra companiei locale sau putem aborda tranzacțiile intra-grup dintr-o perspectiva regională.

Rezultatul evaluarii constă într-un raport ce include comentariile noastre privind:

 • riscurile fiscale asociate tranzacțiilor intra-grup, inclusiv o estimare a eventualelor ajustări fiscale (atunci cand este posibilă o astfel de estimare);
 • corectitudinea și integralitatea dosarului de prețuri de transfer existent (dacă este cazul), stabilind dacă tranzacțiile intra-grup: sunt susținute de suficiente documente justificative; sunt tranzacții documentate la nivel de grup, dar care necesită informații suplimentare; sunt tranzacții care nu sunt documentate și pentru care este necesară întocmirea dosarului de prețuri de transfer.

Dacă în timpul evaluării vom observa oportunități de optimizare fiscală, le vom aduce în atenția dumneavoastră. Acolo unde este necesar, vă vom recomanda, de asemenea, alternative de structurare a tranzacțiilor intra-grup existente.

Prețurile de transfer au devenit prioritatea autorităților fiscale. Pregătiți-vă de pe acum pentru momentul când inspectorul va bate la ușă! Începeți cu revizuirea prețurilor de transfer! E primul pas pentru protecția fiscală de care aveți nevoie!

Documentarea prețurilor de transfer

Dacă efectuați tranzacții cu persoane afiliate, atunci aveți obligația legală de a pregăti dosarul prețurilor de transfer și de a-l prezenta autorităților, la cerere.

Oferta TPS în acest domeniu presupune, mai mult decât simpla realizare a dosarului prețurilor de transfer, și un transfer de cunoștințe si experiență folositor pe termen lung companiei dumneavoastră.

Aveți posibilitatea ca, pe durata întregului proces de elaborare a dosarului prețurilor de transfer, să fie implicați și membri ai departamentului dumneavoastră financiar. În acest fel realizați o economie de costuri pentru anumite segmente de pregătire a dosarului și veți avea o echipă proprie specializată în monitorizarea prețurilor de transfer și chiar actualizarea dosarului în anii următori, cu o minimă asistență din partea noastră.

Serviciile incluse în documentarea prețurilor de transfer:

 • planificarea și prioritizarea tranzacțiilor intra-grup pentru a fi documentate în funcție de analiza riscurilor, disponibilitatea informațiilor și bugetul dumneavoastră;
 • revizuirea documentației de prețuri de transfer redactată la nivel intern, în cazul în care sunt necesare actualizări sau în cazul în care documentația elaborată la nivel de grup trebuie adaptată legislației din România;
 • realizarea studiilor de analiză comparativă pentru susținerea prețurilor de transfer aplicate în tranzacțiile intra-grup;
 • consiliere privind alegerea metodei potrivite de stabilire a prețurilor de transfer pentru o tranzacție dată;
 • asistență în interviurile funcționale și în ceea ce privește analiza financiară.

Începeți să vă pregătiți de pe acum dosarul prețurilor de transfer! Pentru a fi siguri că nu omiteți niciun detaliu important, urmăriți acești pași:

Schema pregatire dosar preturi de transfer

Analize de comparabilitate

Scopul studiilor de analiză comparativă (studii de benchmarking) este de a demonstra, prin raportarea la tranzacții comparabile independente, că tranzacțiile intra-grup respectă principiul valorii de piață.

Efectuarea unui studiu de analiză comparativă este un proces complex, care presupune identificarea particularităților tranzacției analizate, a pieței corecte de raportare, abilitatea de a naviga prin baze de date globale (Amadeus, RoyaltyStat, Bloomberg), dar și de a găsi alte surse de informații relevante.

Avem experiența folosirii acestor surse de date, precum și expertiza necesară (acumulată pe plan intern și internațional) care să ne permită să realizăm orice studiu de analiză comparativă, inclusiv în cazul tranzacțiilor îndeobște considerate complicate - cele care implică redevențe, active tangibile, rate de dobândă sau garanții.

Odată realizat studiul de comparabilitate, știți cum să vă planificați prețurile tranzacțiilor intra-grup și veți putea construi mai repede dosarul prețurilor de transfer!

Planificarea prețurilor de transfer

Prin intermediul planificării prețurilor de transfer, beneficiați de asistență în procesul de restructurare a tranzacțiilor intra-grup astfel încât acestea să se alinieze modelului dumneavoastră de afaceri și strategiei grupului.

Veți putea ști cum să fundamentați tranzacțiile transfrontaliere sau locale și să implementați cele mai avantajoase acorduri care să fie eficiante fiscal si sa îndeplinească condițiile privind substanța economică.

Vă putem oferi asistență în acest domeniu prin următoarele servicii:

 • revizuirea contratelor intra-grup;
 • pregătirea unei documentații care să susțină modificările apărute în modelul de afaceri al companiei dumneavoastră;
 • pregătirea studiilor de analiză comparativă;
 • pregătirea dosarului prețurilor de transfer;
 • elaborarea politicilor și procedurilor privind prețurile de transfer;
 • pregătirea și depunerea unei cereri de încheiere a unei soluții fiscale individuale și/sau a Acordurilor de preț în avans.

Asistență la solicitarea unui acord de preț în avans

Acordul de preț în avans este un instrument eficient prin care companiile pot preveni interpretările unor spețe fiscale și astfel evită riscul unor dispute cu autoritățile fiscale în materia prețurilor de transfer.

APA este un contract, încheiat de obicei pentru cinci ani, între un contribuabil și una sau mai multe autorități fiscale, în care se specifica metoda de determinare a prețurilor de transfer care se va aplica tranzacțiilor intra-grup.

APA se emite pentru tranzacții viitoare și ține loc de dosarul prețurilor de transfer. La un control, inspectorii nu vor mai solicita dosarul preturilor de transfer ci doar dacă ce a fost previzionat in acord s-a respectat în realitate.

TPS are experiență în oferirea de asistență companiilor care vor să încheie APA: mai întâi vă putem ajuta să testați oportunitatea apelării la acest instrument (analiză cost/beneficii), apoi să concepeți cererea de APA și, în sfârșit, să purtați negocierile cu autoritățile fiscale pentru a obține un acord favorabil.

Asistență la inspecția fiscală

Prețurile de transfer sunt domeniul fiscal unde prezumția de nevinovăție nu funcționează. Contribuabilul este cel care trebuie să demonstreze Fiscului că prețul unei tranzacții este prețul pieței, iar acea tranzacție are substanță economică.

Iată de ce prețurile de transfer sunt un teren ”generos” pentru autoritățile fiscale și ”accidentat” pentru contribuabil, atâta timp cât tranzacțiile cu afiliații pot fi ușor reclasificate, iar prețurile de transfer, ajustate. E bine să nu fiți singur pe un asemenea teren, când va avea loc marea întâlnire cu Fiscul!

Sprijiniți-vă pe profesioniști bine antrenați, care stăpânesc bine teoria, sunt agili în practică și inovativi în găsirea de soluții!

Sub deviza Transfer Pricing în Siguranță, toate serviciile oferite de TPS sunt proiectate să vă asigure protecție în fața Fiscului. Suntem pregătiți însă pentru eventuale dispute fiscale, iar specialiștii noștri au o îndelungată experiență și în acest sens, reușind să susțină poziția fiscală a clienților. Pentru că, la noi, Teorie + Practică = Soluții.

Sunați-ne și veți fi mai aproape de strategia potrivită pentru protecție și reacție fiscală!

Analiză ”due diligence” privind prețurile de transfer

Înainte de a lua decizia achiziționării unei companii, nu uitați să analizați și expunerea pe cea mai fierbinte temă de fiscalitate a momentului – prețurile de transfer. O astfel de analiză reduce riscul unor surprize neplăcute mai târziu și poate fi chiar un bun instrument de negociere.

Prin experiența sa, TPS este în măsură să întocmească un raport care să cuprindă analize pentru identificarea riscurilor aferente prețurilor de transfer la compania ce urmează să fie achiziționată. De asemenea, puteți beneficia de asistență și după momentul achiziției, în procesul de restructurare a activității si de implementare a noilor politici de prețuri de transfer în modelul de afaceri.

Seminarii de pregătire în domeniul prețurilor de transfer

Cu toții avem de câștigat când vorbim ”aceeași limbă” în materie de fiscalitate. Ne interesează ca și dumneavoastră, contribuabilii, să fiți familiarizați cu bazele – simple dar greu de aplicat – ale prețurilor de transfer. Seminariile de pregătire organizate de TPS – on line, la sediul nostru sau chiar la sediul companiei dumneavoastră – vă dau posibilitatea să vă pregătiți propria echipă în departamentul financiar-contabil, care să urmărească implementarea unei politici de prețuri de transfer.

Investiți în pregătirea oamenilor dumneavoastră și veți evita pe mai departe riscuri fiscale majore! Așa cum spun cursanții de la seminariile TPS, ”este o investiție care se amortizează repede”.

Seminariile TPS se bazează pe studii de caz, pe exemple practice care, puse în context, vă ajută să înțelegeți mai bine cum pot fi adaptate specificului afacerii dumneavoastră diverse strategii de protecție fiscală.

Aceste seminarii, dublate și de experiența unică de la colaborarea din timpul realizării proiectelor de prețuri de transfer, vor fi cel mai bun training în această materie complexă. Veți înțelege cu adevărat ”ce sunt și ce vor prețurile de transfer”.

Solicitați un seminar personalizat marca TPS! Dumneavoastră puteți stabili ariile de interes fiscal și temele abordate pe perioada training-ului.

Analize FIN 48

Standardul FIN 48, “Accounting for Uncertainty in Income Taxes" este aplicabil tuturor entităților care își pregătesc situațiile financiare în conformitate cu standardele U.S. - GAAP. FIN 48 furnizează informații cu privire la modalitatea de recunoaștere, cuantificare și evidențiere a impactului pozițiilor fiscale incerte în cadrul situațiilor financiare raportate după standardele U.S. GAAP.

Standardul FIN 48 presupune ca fiecare “poziție fiscală" să fie evaluată în vederea determinării dacă toate, o parte sau niciunul din beneficiile fiscale aferente ar trebui recunoscute cu scopul de a fi înregistrate din punct de vedere contabil. La modul general, o “poziție fiscală" reprezintă:

 • o deducere aplicată în vederea determinării bazei impozabile;
 • o excludere din sau o reducere a bazei impozabile;
 • un transfer de venit intre diferite jurisdicții prin intermediul prețurilor de transfer;
 • o decizie cu privire la clasificarea venitului, care a fost luată în considerare sau care urmează să fie luată în considerare o dată ce are loc completarea declarațiilor fiscale sau prin excluderea acesteia din declarațiile fiscale.

Pentru multe companii multinaționale cele mai importante poziții fiscale incerte vor fi cele legate de prețurile de transfer. O analiză cu privire la aplicarea standardului FIN 48 din perspectiva prețurilor de transfer va lua în considerare calitatea documentației de prețuri de transfer disponibile, existența contractelor intra-grup, particularitățile politicilor și procedurilor interne, facturile intra-grup, profitabilitatea totală a entității și testarea în vederea determinării dacă tarifele actuale sau marjele economice se încadrează în intervalul valorii de piață.

TPS a dezvoltat o metodologie de evaluare/monitorizare a riscurilor aferente prețurilor de transfer care incorporează și prevederile standardului FIN 48. Ca de obicei, și această analiză efectuată de către TPS are în vedere eficientizarea costurilor și pe cea a resurselor implicate.

Ne mândrim cu faptul că TPS are o expertiză recunoscută într-un domeniu de o așa ”finețe tehnică”, având printre puținii specialiști din piață care pot oferi analiza și respectarea conformității aplicării standardului FIN 48.

Testați-ne! Putem face față oricăror ... standarde! Clienții/partenerii noștri știu deja acest lucru!

Asistenţă fiscală generală

Sub marca Tax Point Services, TPS este astăzi consultantul tău pe toate ariile de fiscalitate care au impact asupra afacerii tale. 

Oferim servicii de consultanță pentru toată aria de impozite: impozitarea societatilor (impozit pe profit, impozit pe dividende, impozit reținut la sursă pe veniturile nerezidentilor, impozitul pe construcții speciale, taxe locale, TVA, accize), impozitarea persoanelor fizice (impozit pe venit și contribuții la asigurările sociale), impozitare indirecta (TVA, accize ). 

TPS are expertiză și poate oferi soluții viabile în probleme fiscale legate de:

 • Fuziuni și achiziții: 

1. due diligence (de partea cumpărătorului sau vânzătorului), asistența pe parcursul  tranzactiei, asistenta post-integrare;

2. fuziuni interne / transfrontaliere, divizări, lichidări; 

3. reorganizari de afaceri; 

4. structurarea investițiilor- planificare fiscală internațională de la momentul achiziței inițiale până la exit; 

 • Sediu permanent  - analiză risc, asistență în timpul înființarii si operarii acestuia, alocarea profiturilor, asistenta la lichidare; 
 • Asistenta pe parcursul disputelor cu organele fiscale;
 • Asistență în pregătirea și obținerea de soluții fiscale – opozabile tertilor (APA și SFIA) sau neobligatorii;
 • Revizuirea bazei impozabile pentru impozitul pe cladiri și taxa pe construcții - segregarea costurilor capitalizate; 
 • Revizuire fiscală/ Diagnostic fiscal / Scanări fiscale;
 • Revizuirea calculului impozitului pe profit sau revizuirea poziției fiscale a societății pentru identificarea riscurilor și oportunităților fiscale; 
 • Conformare fiscală - asistență în pregătirea și depunerea declarațiilor fiscale; 
 • Asistența în elaborarea procedurilor si manualelor  de impozitare / fiscale; 
 • Servicii de reprezentare fiscală – acționăm în calitate de agenți fiscali pentru impozitul pe profit și impozitul pe câștigul de capital pentru persoane nerezidente.

Și în domeniul fiscalității generale, suntem pregătiți să asigurăm pentru echipa dumneavoastră seminarii și cursuri de pregătire pe orice temă pe care o considerați de interes.

TPS este și TAX POINT SERVICES! Aici găsiți toate serviciile de consultanță fiscală de care aveți nevoie!