Cunoaște-ți drepturile!

Prețurile de transfer sunt singura arie fiscală unde nu se aplică prezumția de nevinovăție (contribuabilul este cel care trebuie să demonstreze că nu a greșit).

Iar o inspecție se va finaliza, întotdeauna, cu un raport și decizie de impunere ori (pentru că ați pregătit bine protecția fiscală) de nemodificare a bazei de impozitare. Partea bună, ca să spunem așa, când avem de-a face cu o inspecție fiscală este că, de regulă, inspecția fiscală trebuie să fie anunțată printr-un aviz, care să lămurească obiectivele autorității de control. (Inspecții fără aviz apar în cazul în care riscul identificat de organul fiscal este unul major - spre exemplu, o sesizare venită de la alte instituții publice).

Pentru a înțelege inspecția, caută în aviz: 

  • forma de inspecție fiscală (parțială sau generală);
  • perioada verificată pentru fiecare impozit/contribuție;
  • locul desfășurării inspecției fiscale (la sediul contribuabilului/organului fiscal/alt sediu ales de comun acord);
  • metoda de control (prin sondaj/electronic);
  • posibilitatea de a solicita amânarea datei începerii controlului - amânarea se solicită doar o singură dată și se aprobă sau se respinge de către organul fiscal prin decizie. În cazul în care se aprobă amânarea, decizia va conține și data la care a fost reprogramată inspecția fiscală.

Discuția finală asupra raportului de inspecție fiscală este un drept al contribuabilului și trebuie să fie atent pregătită. Rezultatele discuției trebuie consemnate în raportul de inspecție fiscală.

Află mai multe despre drepturile tale, în broșura TPS – protecție și reacție fiscală!