Dosarul prețurilor de transfer este documentul prin care fiecare contribuabil care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate trebuie să justifice cuantumul prețurilor tranzacțiilor respective și să demonstreze respectarea ”prețului pieței”   

Pe baza informațiilor furnizate prin dosar, inspectorul fiscal ia decizia de a accepta sau de a ajusta prețurile de transfer practicate de contribuabil.

Începeți să vă pregătiți de pe acum dosarul prețurilor de transfer! Pentru a fi siguri că nu omiteți niciun detaliu important, urmăriți acești pași: 

 

Schema pregatire dosar preturi de transfer

 

   PRETURILE DE TRANSFER PE INTELESUL TUTUROR

- Partea 1: Problematica preturilor de transfer -

Introducere


In contextul actual al internationalizarii afacerilor si globalizarii, in care mai mult de 60% din comertul mondial cu bunuri si servicii se desfasoara intre companii ale aceluiasi grup, preturile de transfer au devenit prioritatea numarul 1 pe agenda fiscala a directorilor financiari ai companiilor multinationale si principala arie investigata de catre autoritati in cadrul controalelor fiscale. Scopul acestui articol introductiv din seria “Preturile de transfer pe intelesul tuturor” este de a prezenta pe scurt cele mai importante aspecte legate de problematica preturilor de transfer si de a raspunde la urmatoarele doua intrebari: Ce sunt preturile de transfer si de ce sunt importante preturile de transfer? Vorbim de problematica preturilor de transfer atunci cand ne referim la tranzactii intre persoane afiliate1 (adica tranzactii intre societati care fac parte din cadrul aceluiasi grup). Intra sub incidenta regulilor preturilor de transfer toate tranzactiile efectuate intre persoane afiliate, fie ca este vorba de transferuri de bunuri sau drepturi de proprietate intelectuala, prestari de servicii sau alte tipuri de tranzactii. In conformitate cu aceste reguli, tranzactiile intre persoane afiliate trebuie sa fie realizate cu respectarea principiului valorii de piata (asa numitul “arm’s length principle”), principiu ce sta la baza intregii analize privind preturile de transfer si care se regaseste in articolul 9 din Conventia model de evitare a dublei impuneri precum si in legislatia domestica. Justificarea valorii de piata a preturilor de transfer practicate in cadrul tranzactiilor intragrup se face prin pregatirea unei documentatii specifice.2 Simplu spus, principiul valorii de piata presupune ca preturile utilizate in tranzactiile intre persoane afiliate ar trebui sa fie egale cu cele ce s-ar fi perceput intre persoane independente, in circumstante economice similare. Si totusi, de multe ori, preturile practicate intre persoane afiliate pot sa se abata de la principiul valorii de piata, folosirea unor astfel de preturi oferind grupului posibilitatea de a-si realoca profiturile sau pierderile in diferite jurisdictii conform obiectivelor urmarite la nivel central, cu impact direct asupra pozitiei fiscale din fiecare tara in care grupul in cauza opereaza prin intermediul filialelor sale. Pe de alta parte, fiecare autoritate fiscala este interesata de impozitarea profiturilor reale obtinute de filialele locale din tranzactiile cu persoanele lor afiliate, autoritatile avand dreptul de efectua ajustari atunci cand preturile practicate in cadrul acestor tranzactii intra-grup nu reflecta principiul valorii de piata. Astfel de ajustari au ca rezultat imediat impozitarea aceluiasi profit de catre ambele companii situate in jurisdictii fiscale diferite. In limbajul de specialitate, acest tip de impunere poarta denumirea de dubla impunere economica3 si este caracteristic disputelor privind preturilor de transfer.

Evitarea dublei impuneri economice poate fi realizata in baza prevederilor articolului 25 “Procedura amiabila” din Conventia Model. In practica, sociatatile sunt cele care trebuie sa se adreseze autoritatii competente din tara respectiva in vederea demararii procedurii amiabile.
Cele ce urmeaza constituie un exemplu simplu pentru a arata cum apar in practica disputele privind preturile de transfer, respectiv dubla impunere economica. Disputele privind preturile de transfer – Exemplu Luca Production SRL (denumita in continuare “Luca Production”) si Luca Distribution Ltd (denumita in continuare “Luca Distribution”) sunt doua societati ce fac parte din grupul multinational Luca International Group. Luca Production este o societate rezidenta in Romania care are ca obiect de activitate productia de echipament sportiv. Luca Distribution este o societate rezidenta in Regatul Unit al Marii Britanii (“UK”) si actioneaza ca distribuitor pentru echipamentul sportiv produs de societatea Luca Production.
Situatiile financiare simplificate pentru cele doua societati sunt prezentate mai jos:

Asa cum se observa din situatiile financiare prezentate de mai sus, sociatatea Luca Production obtine un rezultat din exploatare de 6 milioane EUR ce va fi impozitat in Romania potrivit regulilor fiscale domestice, in timp ce societatea distribuitoare Luca Distribution obtine un rezultat din exploatare de 9 milioane EUR ce va fi impozitat in UK potrivit regulilor din UK. In suma absoluta, profitul total obtinut de grup ca urmare a activitatii de productie si distributie de echipament sportiv, este de 15 milioane EUR (6+9).

Presupunem ca Luca Distribution face obiectul unui control din partea autoritatilor din UK. In urma acestui control, autoritatile considera ca pretul echipamentelui sportiv achizitionat de la persoana afiliata din Romania nu reflecta valoarea de piata pentru astfel de echipamente si ca urmare decid o ajustare a pretului de achizitie cu 5 milioane EUR.4

Impactul acestei ajustari asupra rezultatului din exploatare pentru societatea Luca Distribution este prezentat mai jos.
In urma ajustarii pretului de achizitie de la 100 la 95 milioane EUR, rezultatul din exploatare aferent societatii Luca Distribution creste de la 9 la 14 milioane EUR, cu impact direct asupra sumei impozitului ce va trebui platit de catre societate in UK. La
nivel de grup, daca inainte de ajustare profitul a fost de 15 milioane EUR (6 + 9), dupa ajustare acest profit este de 20 milioane EUR (6 + 14), grupul gasindu-se in situatia de a impozita profitul aferent sumei de 5 milioane EUR de doua ori - o data in Romania si o data in UK, de unde rezulta dubla impunere economica.

Pentru a evita dubla impunere, autoritatile din Romania ar trebui la randul lor sa efectueze a ajustare corespondenta5 (adica sa diminueze in scopuri fiscale veniturile impozabile ale societatii Luca Production cu suma de 5 milioane EUR), astfel incat
grupul sa nu fie impozitat de doua ori pentru acelasi profit.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Preturile de transfer pot influenta nu doar profitabilitatea persoanelor afiliate prin modul de alocare a profiturilor si respectiv impozitul datorat, dar si fluxul de numerar, deciziile de investitii ale grupului, modelul de afaceri ce urmeaza a fi implementat si indicatorii de performanta a societatii respective. 

Preturile de transfer pot de asemenea avea un impact semnificativ si asupra valorii in vama a bunurilor. Astfel, pot exista cazuri cand preturile de transfer pentru bunurile supuse taxelor vamale au fost determinate prin aplicarea unei metode ce nu este acceptata de catre autoritatile vamale. De exemplu, in cazul importurilor de bunuri, aplicarea unei altei metode de catre autoritatile vamale poate conduce la o valoare in vama pentru bunurile respective mai mare decat pretul de transfer stabilit initial, importatorul fiind responsabil pentru plata taxelor vamale aditionale rezultate si a dobanzilor si penalitatilor corespondente (daca este cazul).

De retinut

Preturile de transfer reprezinta in acelasi timp o oportunitate si o amenintare, impactul lor asupra afacerilor persoanelor afiliate fiind unul semnificativ. Abordarea unui domeniu atat de vast poate aduce beneficii societatilor prin prisma unor avantaje operationale, cum ar fi cunoasterea tranzactiilor cu persoane afiliate si identificarea oportunitatilor de alocare a veniturilor si cheltuielilor, intelegerea profunda a modelului de afaceri si a posibilitatilor de optimizare, care, in alte conditii, ar putea fi trecute cu vederea. 

Totodata, folosirea unor preturi de transfer care nu respecta principiul valorii de piata poate duce la ajustari ale bazei impozabile si dubla impunere economica atunci cand in tranzactii sunt implicate societati din mai multe tari.

Acei directori financiari, care vor reusi sa imbine fructificarea beneficiilor potentiale cu gestionarea riscurilor fiscale prin intermediul acestui nou instrument avut la dispozitie - preturile de transfer, vor asigura societatii un avantaj competitiv pe termen lung. Prin urmare, se impune nu doar revizuirea si fundamentarea politicilor preturilor de transfer la nivel de grup, ci si pregatirea unei documentatii specifice si complete, prin care se poate demonstra valoarea de piata a preturilor practicate in cadrul tranzactiilor intra-grup.


1 Definitia persoanelor afiliate difera de la tara la tara in functie de legislatia specifica tarii respective. In cazul Romaniei, definitia persoanelor afiliate se regaseste in Titlul 1 din Codul Fiscal.

2 Conform legislatiei domestice, contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia sa intocmeasca si sa prezinte dosarul preturilor de transfer la cererea autoritatilor fiscale.

3 In afara de dubla impunere economica, mai vorbim de dubla impunere juridica, cand aceeasi companie este impozitata in doua state. Cel mai simplu exemplu este cel referitor la sediul permanent cand o persoana juridica nerezidenta este impozitata atat in statul in care este rezidenta cat si in statul unde a generat un sediu permanent, pentru veniturile obtinute de catre sediul permanent.

4 In limbaj de specialitate, acest tip de ajustare poarta denumirea de ajustare primara.

5 In afara de ajustarile primare si corespondente, unele tari efetueaza si ajustari secundare. Ajustarea secundara apare atunci cand statul care a ajustat, de exemplu, venitul impozabil al unei societati ca urmare a unei ajustari corespondente va taxa de asemenea beneficiul economic obtinut de respectiva societate.