Fiecare studiu de benchmarking are specificul sau. Nu exista o reteta universal valabila ce trebuie urmata in intocmirea unui studiu de benchmarking. Ca punct de pornire, este esentiala intelegerea profilului functional si de risc al societatii testate. Acesta rezulta in urma efectuarii unui analize functionale. Particularitatile si termenii tranzactiei analizate au de asemenea un rol semnificativ in stabilirea strategiei de cautare a societatilor potential comparabile.

Studiu de caz

Luca Beauty Production Ltd. (denumita in continuare „Luca Production”) si Luca Distribution SRL (denumita in continuare „Luca Distribution”) sunt doua societati care fac parte din grupul Luca International. Luca Production are ca obiect de activitate productia de produse cosmetice si parfumerie in timp ce Luca Distribution este o companie noua ce a fost infiintata cu scopul de a distribui pe piata din Romania articolele produse de Luca Production. In baza estimarilor efectuate, se estimeaza ca societatea Luca Distribution va realiza in primul an de operare o cifra de afaceri de 2,000,000 EUR, numarul de personal angajat fiind in jur de 20.

Modelul de afaceri al grupului presupune urmatoarele functii, active si riscuri asociate intre cele doua companii participante in tranzactia descrisa mai sus.

Deoarece nu exista tranzactii in cadrul grupului care pot fi folosite ca si comparabile, politica de preturi de transfer pentru determinarea pretului de transfer aferent tranzactiei mentionate mai sus se bazeaza pe utilizarea metodei marjei nete. In baza metodologiei alese, preturile produselor cosmetice si de parfumerie vandute societatii Luca Distribution vor fi determinate astfel incat aceasta din urma sa obtina o marja neta de profit de 3%.

Pentru a determina caracterul valorii de piata al nivelului profitabilitatii obtinute de societatea Luca Distribution, managementul grupului decide contractarea unui specialist in preturi de transfer pentru realizarea unui studiu de benchmarking la nivelul Romaniei.

1. Considerente preliminare

Legislatia domestica si Ghidul OECD mentioneaza ca analizele de preturi de transfer trebuie sa compare termenii si conditiile tranzactiilor controlate cu termenii si conditiile care prevaleaza intre tranzactii intre persoane independente. Factorii care determina comparabilitatea1 intre cele doua tipuri de tranzactii (controlate si necontrolate) sunt: 

  • caracteristicile bunurilor sau serviciilor tranzactionate (ex. caracteristicele fizice ale bunurilor, natura bunurilor – tangibile sau intangibile, etc.);
  • functiile indeplinite si riscurile asumate de partile in tranzactie (ex. functia de productie, marketing, distributie, riscul de piata, riscul de inventar sau riscul de neincasare a creantelor etc.);
  • termenii contractuali ai tranzactiei respective (ex. termenii de plata, reducerile comerciale, garantiile acordate etc.);
  • circumstantele economice (ex. conditiile pietei unde sunt tranzactionate bunurile respective etc.);
  • strategiile de afaceri implementate (ex. scheme de penetrare a pietelor etc.).

Nota: In lipsa informatiilor care permit aplicarea metodelor traditionale de determinare a preturilor de transfer (i.e. metoda compararii preturilor, metoda cost plus, metoda pretului de revanzare), majoritatea documentatiilor de preturi de transfer abordeaza studiul comparabilitatii prin intermediul metodei marjei nete. Avantajul major al acestei metode este ca marjele nete sunt mai putin influentate de diferentele tranzactionale care au impact direct asupra pretului tranzactiei, pret ce sta la baza aplicarii metodelor traditionale. Mai mult, marjele nete sunt de asemenea mai tolerante la unele diferente functionale intre tranzactiile controlate si tranzactiile necontrolate decat marjele de profit brut ceea ce inlesneste procesul de identificare a tranzactiilor necontrolate si a societatilor comparabile.

In cazul de fata, in baza analizei functionale efectuate, se poate concluziona ca Luca Distribution actioneaza ca un distribuitor cu functii si riscuri depline. Ca urmare, obiectivul studiului de benchmarking va fi identificarea unor distribuitori independenti de produse cosmetice si de parfumerie cu un profil functional si de risk simiar cu cel al societatii Luca Distribution. Prin analiza informatiilor financiare ale distribuitorilor independenti se va determinata intervalul valorii de piata a marjelor nete din vanzari obtinute de catre acestia. Pentru a determina caracterul valorii de piata al tranzactiilor desfasurate intre Luca Production si Luca Distribution, se va analiza daca nivelul profitabilitatii obtinute de catre aceasta din urma (adica o marja neta din vanzari de 3%) se incadreaza in intervalul valorii de piata obtinut de catre distribuitori independenti. Daca da, se poate afirma ca remuneratia ce urmeaza sa fie obtinuta de catre Luca Distribution pentru serviciile de distributie este la valoare de piata.

2. Strategia de căutare

Strategia de cautare presupune urmarea anumitor pasi al caror obiectiv final este de a permite identificarea acelor distribuitori independenti care au un profil functional si de risk similar cu cel al societatii testate.

Identificarea societatilor comparabile se face prin interogarea unor baze de date ce includ informatii despre companiile din tara respectiva. In Europa, specialistii in preturi de transfer si autoritatile fiscale folosesc in principal baza de date AMADEUS. AMADEUS este o baza de date comerciala care, in versiunea „All companies” cuprinde informatii despre aproape 12 milioane de companii din Europa. Aceasta baza de date permite utilizatorului interogarea sa pe baza mai multor criterii (de exemplu geografic, coduri CAEN, criterii financiare etc.). Informatiile cuprinse in baza de date sunt stranse de catre furnizorul acestei baze de date, Bureau van Dijk, de la institutiile oficiale de inregistrare din fiecare tara (de exemplu Registrul Comertului).

Schema de mai jos prezinta in mod succint strategia de cautare a distribuitorilor de produse cosmetice si de parfumerie din Romania in baza de date AMADEUS.

Pasul 1: Criteriul geografic 
Romania
Nota: Primul pas in procesul de cautare a fost selectarea din baza de date AMADEUS
a societatilor din Romania

Pasul 2: Codul de activitate CAEN
4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie 
Nota: Scopul acestui pas este de a identifica societatile din Romania care
opereaza sub acelasi cod CAEN ca si Luca Distribution

Pasul 3: Criteriul de independenta
25% control direct sau indirect
Nota: Scopul acestui pas este de a exclude din esantionul rezultat societatile afiliate,
intrucat tranzactiile intra-grup desfasurate de catre acestea pot influenta 
rezultatele lor financiare

Pasul 4: Criteriul cifrei de afaceri
Minimum 1,000,000 EUR in ultimul an 
Nota: Scopul acestui pas este de a creste nivelul de comparabilitate a companiilor
din esantion cu cel al societatii Luca Distribution

Pasul 5: Numarul de angajati
Minimum 10 in ultimul an
Nota: Scopul acestui pas este de a creste nivelul de comparabilitate a companiilor
din esantion cu cel al societatii Luca Distribution 

Numar de societati selectate in urma interogarii bazei de date AMADEUS: 61

Pentru a creste acuratetea studiilor de benchmarking, in plus fata de cautarea in AMADEUS se efectueaza si o selectie manuala a societatilor din esantion rezultate in urma interogarii bazei de date pentru a verifica daca descrierea activitatilor acestora este concordanta din perspectiva comparabilitatii cu societatea testata. Totadata, se pot aplica si alte filtre/ teste suplimentare de selectie, tot in scopul cresterii comparabilitatii.

In cazul nostru au rezultat 61 de societati potential comparabile cu Luca Distribution. Pentru crestarea gradului de comparabilitate, putem aplica urmatoarele teste de selectie:

Pasul 6: Date financiare insuficiente
Minimum 3 ani din 5
Nota: Scopul acestui pas este de a elimina acele societati care nu au depus situatii 
financiare in cel putin 3 ani din ultimii2

Pasul 7: Rezultat din exploatare 
Negativ
Nota: Scopul acestui pas este de a elimina acele societati care au obtinut in ultimii ani
un rezultat agregat din exploatare negativ

Pasul 8: Active necorporale in total active 
Minim 5%
Nota: Scopul acestui pas este de a elimina acele societati cu un nivel mediu al activelor
necorporate in total de active de 5%3

Pasul 9: Analiza manuala a societatilor
Obiect de activitate si independenta
Nota: Scopul acestui pas este de a elimina acele societati care desfasoara 
activitati incompatibile cu cele desfasurate de societatea testata sau daca
 fac parte dintr-un grup4

Numar de societati selectate in urma selectiei manuale: 12

3. Calculul intervalului de piață

In urma procesului de selectie au fost identificate 12 societati cu un profil functional si de risk similar cu cel al societatii Luca Distribution.

Pasul urmator este calcularea intervalului de piata a marjelor nete din vanzari obtinute de catre cei 12 distribuitori independenti. Astfel, pentru fiecare din cei 12 distribuitori se va calcula media agregata a marjei neta din vanzari5 obtinute in decursul ultimilor 5 ani financiari6 (Nota: o alta varianta de calcul a intervalului de piata este sa consideram marja neta de vanzari aferenta fiecarui an, pentru fiecare companie, ca observatie distincta ce va fi inclusa in analiza statistica)

Pornind de la rezultatele obtinute mai sus, in urma unei analize statistice, se va calcula intervalul de piata7. In conformitate cu prevederile legislatiei domestice, intervalul de piata este definit de intervalul de valori dintre cuartila inferioara8 si cea superioara9.

Presupunem ca in urma analizei efectuate, obtinem urmatoarele rezultate:

Marja neta din vanzari in distributia produselor cosmetice si de parfumerie

Numar societati in esantion

12

 

Minim

0.5%

 

Cuartila inferioara

1.3%

Intervalul de piata

Mediana

2.8%

Cuartila superioara

5.3%

Maxim

8.1%

 

Dupa cum se observa din tabelul de mai sus, intervalul de piata a marjelor nete din vanzari obtinute de distribuitori independenti este intre 1.3% si 5.3%, cu mediana la 2.8%. In conformitate cu prevederile legislatiei domestice, acest interval sta la baza testarii valorii de piata a marjei nete de profitabilitate obtinuta de catre o persoana afiliata din tranzactiile necontrolate.

In cazul nostru specific, marja neta din obtinuta de societatea Luca Distribution in urma aplicarii metodologiei propuse privind preturile de transfer (adica o marja neta de 3%) se incadreaza in intervalul valorii de piata obtinut de catre distribuitori independenti. Astfel, se poate afirma ca remuneratia ce urmeaza sa fie obtinuta de catre Luca Distribution ca urmare a activitatii de distributie este la valoarea de piata, respectiv tranzactiile desfasurate intre cele doua persoane afiliate respecta principiul valorii de piata.

Concluzii

  • Fiecare studiu de benchmarking are specificul sau. Nu exista o reteta universal valabila ce trebuie urmata in intocmirea unui studiu de benchmarking. Ca si punct de pornire este esentiala intelegerea profilului functional si de risk al societatii testate. Acesta rezulta in urma efectuarii unui analize functionale. Particularitatile si termenii tranzactiei analizate au de asemenea un rol semnificativ in stabilirea strategiei de cautare a societatilor potential comparabile;
  • Pentru cresterea gradului de comparabilitate a societatilor din esantion cu societatea testata, recomand aplicarea unor teste suplimentare de selectie. Definirea acestora depinde de circumstantele tranzactiei testate si de profilul functional si de risc al societatatii afiliate. De exemplu, in cazul unui procesator10, un test suplimentar de selectie poate consta in eliminarea societatilor care au un nivel mediu al al mijloacelor fixe fata de cifra de afaceri mai mic de 25% si/sau eliminarea societatilor care au un nivel mediu al activelor necorporale in total active de peste 5%;
  • Preturile de transfer nu sunt o stiinta exacta. Intocmirea unui studiu de benchmarking nu inseamna neaparat ca autoritatile fiscale vor accepta intervalul de piata rezultat in urma aplicarii strategiei de cautare definita de catre contribuabil. Deoarece stabilirea criteriilor de selectie este in cele din urma un proces arbitrar, pot exista cazuri in care autoritatile fiscale sa conteste strategia de cautare, respectiv sa modifice, adauge sau sa elimine anumite filtre. O astfel de abordare poate conduce in cele din urma la modificara intervalului de piata. De aceea, in procesul de intocmire a unui studiu de benchmarking este foarte importanta documentarea fiecarui pas din strategia de cautare;
  • Existenta unui studiu de benchmarking la nivel de grup nu inseamna neaparat ca acesta poate fi folosit cu succes si de catre societatea afiliata rezidenta in Romania in cazul unui audit fiscal. Avand in vedere particularitatile legislatiei domestice privind preturile de transfer, recomand revizuirea, respectiv amendarea acestor studii din perspectiva locala;
  • Asigurarea comparabilitatii dintre societatea testata si societatile independente in contextul economic actual reprezinta o provocare. Aceasta se datoreaza in primul rand faptului ca datele financiare folosite in studiile de benchmarking pentru calculul indicatorilor de profitabilitate obtinuti de societatile independente nu sunt actuale. In acest moment, ultimul an financiar pentru care sunt disponibile situatiile financiare in baza de date AMADEUS pentru societatile rezidente in Romania este 2007. Astfel, societatile multinationale care isi intocmesc dosarul de preturi de transfer se gasesc in situatia de a-si compara profitabilitatea aferenta anului financiar 2008 sau 2009, ani impactati de criza economica, cu profitabilitatea obtinuta de societati independente in anii cu crestere economica semnificativa. Pentru asigurarea comparabilitatii datelor si pentru a reflecta conditiile economice actuale, specialistii in preturi de transfer au propus diferite solutii. Mai multe detalii, in articolul urmator!

 

Note

1 Vezi Liniile directoare OCDE privind preturile de transfer

2 Am eliminat aceste societati din doua motive: in primul rand, daca societatile nu depun situatiile financiare in fiecare an, informatiile raportate pot sa nu fie conforme cu realitatea; in al doilea rand, ghidul OECD recunoaste importanta folosirii informatiilor din mai multi ani pentru determinarea rezultatelor la nivelul valorii de piata – vezi paragraful 1.50

3 Societatea testata nu detine active necorporale, ca urmare, pentru asigurarea comperabilitatii, societatile din esantionul final trebuie sa respecte si ele aceasta cerinta

4 Aceasta etapa a procesului de selectie presupune studierea individuala a descrierii obiectului de activitate din AMADEUS pentru toate societatile ramase in esantion. Analiza se face prin cercetarea site-ului de internet si / sau a altor resurse de pe internet (ISI Emerging Markets, baza de date ROLEG – Camera de Comerţ şi Industrie a Romaniei, Google etc. Societatile sunt respinse daca: (i) descrierea obiectului lor de activitate indica faptul ca indeplinesc functii care nu sunt compatibile cu activitătile de distributie ale societatii Luca Distribution (de exemplu, procesare, expeditii de marfa, agentie de turism, servicii de marketing etc); (ii) sunt angajate in principal in distributia de produse care nu sunt similare cu produsele vandute de Luca Distribution, ex. produse textile, bautri alcoolice etc.; (iii) apar ca nefiind independente; (iv) descrierea obiectului de activitate nu ofera suficiente informatii pentru a identifica activitatile desfasurate de societate.

5 Marja neta din vanzari se calculeaza ca si raport dintre rezultatul din exploatare si vanzari

6 Pentru a elimina factorii externi care pot influenta marjele nete obtinute precum si diferentele intre ciclul economic al unui tip de afaceri sau ciclul de viata a produselor, indicatorii financiari selectati pentru a testa valoarea de piata a tranzactiilor controlate se determina pe mai multi ani (in practica 3 sau 5 ani)

7 In Ordinul 222/2008, intervalul de piata este definit ca si “intervalul de comparare”

8 Cuartila inferioara este definita ca valoarea sub care se incadreaza 25% din esantion. In esantionul tuturor numerelor de la 0 la 100, cuartila inferioara este 25

9 Cuartila superioara este definita valoarea peste care se ancadrează 25% din esantion. In esantionul tuturor numerelor de la 0 la 10, cuartila superioara este 75

10 Diminuarea diferentelor materiale care ar putea exista intre societatea testata, in cazul nostru un procesator, si societatile independente se poate realiza si prin efectuarea unor ajustari pentru stocuri, de exemplu