Tocmai citim în ”Raportul privind situația macroeconomică pe 2021” care însoțește proiectul Legii bugetului (de pe site-ul MF) despre ”inspecţiile fiscale desfăşurate la contribuabilii care au derulat tranzacţii cu persoanele afiliate în cadrul cărora au fost verificate şi preţurile de transfer practicate”. Cam bogată recoltă în an de pandemie ni s-a părut, la prima vedere. Așa că ne-am dus la Raportul de perfomanță al ANAF pe 2019 și ... surpriză!

2020: 

”În domeniul inspectiei fiscale, din perspectiva controalelor efectuate la contribuabili persoane juridice și fizice, au fost stabilite obligații în valoare de aprox. 4,2 mld. lei în urma desfășurării unui număr de  24.792 inspecții fiscale și 10.702 controale.

În ceea ce priveşte inspecţiile fiscale desfăşurate la contribuabilii care au derulat tranzacţii cu persoanele afiliate în cadrul cărora au fost verificate şi preţurile de transfer practicate, menționăm faptul că, totalul tranzacțiilor verificate a fost în cuantum de 32,7 mld. lei, pentru care a rezultat o diferență a bazei de impozitare în sumă de 1,99 mld. lei. Astfel, diferența suplimentară de bază de impozitare a determinat impozit pe profit stabilit suplimentar de plata în sumă de 158,2 mil. lei și diminuarea pierderii fiscale cu 981,1 mil. lei”.

2019:

”Obligațiile fiscale suplimentare stabilite (impozit pe profit şi accesorii) au fost în cuantum total de 67,2 mil. lei, fiind diminuată pierderea fiscală la contribuabilii în cauză în valoare totală de 547,5 mil. lei. În anul 2019, baza impozabilă stabilită suplimentar la contribuabilii verificaţi din perspectiva preţurilor de transfer a fost de 830,2 mil. lei.

Fără alte comentarii, să încercăm o sistematizare a datelor:   

Inspecții la  contribuabili cu tranzacții intra-grup inclusiv verificare prețuri de transfer

 

2019

(mil.lei)

 

2020

(mil. lei)

2020/2019

(%)

Cuantum tranzacții verificate n.a. 32.700  
Baza impozabilă stabilită suplimentar 830,2 1.990 +140
Impozit pe profit stabilit suplimentar 67,2 158,2 +135
Diminuarea pierderii fiscale 547,5  981,1 +80

 

Fără comentarii, totuși o întrebare – dacă am văzut așa o hărnicie pe vreme de pandemie, la ce să ne așteptăm în perioada de post (pandemie)?