Vă semnalăm un articol de presă care conține, în premieră, date oficiale privind bilanțul recent al ANAF în materie de prețuri de transfer.

Iată, pe scurt, cele mai importante date:
• În perioada 2010-2013 au fost efectuate 402 controale în care s-a solicitat dosarul preţurilor de transfer.
• Raportat la perioada 2010-2012, controalele efectuate în 2013 reprezintă aproximativ 15% din numărul inspecţiilor fiscale în cadrul cărora organul de control a dispus prezentarea şi întocmirea dosarului preţurilor de transfer.
• În 2013, cea mai mare ajustare de PT efectuată este cu aproximativ 72% mai mare faţă de ajustarea efectuată la nivelul anului 2012.
• Valoarea sumelor suplimentare stabilite (impozit pe profit, penalităţi şi majorări de întârziere) este de aprox. 48 mil. lei în perioada 2010-2013.
• Pentru perioada de referinţă, a fost diminuată cu aprox 450 mil. lei pierderea fiscală a contribuabilor care au fost verificaţi inclusiv cu solicitarea dosarului preţurilor de transfer.
• Toţi inspectorii fiscali din cadrul aparatului de inspecţie fiscală al ANAF au atribuții de verificare a preţurilor de transfer prin solicitarea dosarului preţurilor de transfer.

Chiar dacă bilanțul nu pare spectaculos pentru opinia publică, el reflectă o alinierea a ANAF la tendința mondială de a considera prețurile de transfer o prioritate fiscală de top.
În ediția din martie a buletinului nostru TPS Expres, vom reveni cu noi informații pentru a vă ajuta să aveți un Transfer Pricing în Siguranță.

Echipa TPS