Când intrați în tranzacții intra-grup, mai ales dacă afiliații sunt localizați pe o piață dezvoltată, din Vest, aveți grijă ca analiza de comparabilitate (necesară în dosarul prețurilor de transfer) să țină cont de condițiile speciale de pe piața dumneavoastră. Pentru că are și Estul avantajele lui! Comparative!

Altele sunt costurile de aici - de producție (cu forța de muncă, în primul rând), de distribuție - altul e potențialul pieței plus alte asemenea elemente care dau specificul local și care fac diferența când vine vorba de marje de profit!     

Ce înseamnă specific local? O spune chiar OCDE, care a simțit  nevoia să introducă un amendament la capitolul 1 din Ghidul de prețuri de transfer.

Potrivit acestui amendament (plasat în cadrul măsurii 8, prezentată în septembrie în pachetul anti-BEPS1) ”este necesară determinarea economiilor rezultate din locație (location savings), dacă acestea sunt reținute de membrii companiei multinaționale sau sunt trecute către un client/furnizor independent, iar, dacă nu sunt trecute în totalitate, modul în care o companie independentă care operează în circumstanțe similare ar aloca economiile de locație reținute”.  

OCDE admite că această surprindere a specificului local ar trebui să fie și în avantajul contribuabilului în relația cu Fiscul: ”acolo unde există comparații la nivelul pieței locale și pot fi folosite pentru identificare prețului de piață, nu mai trebuie cerute ajustări de comparabilitate pentru economiile de locație. (s.n.) Acolo unde nu există astfel de comparații locale, ajustările trebuie să țină cont de toate evenimentele și circumstanțele relevante, inclusiv de funcțiunile îndeplinite, riscurile asumate și activele folosite”.

Asemenea precizări trebuie intepretate ca un semnal clar că în analiza de comparabilitate (care stă la baza dosarului prețurilor de transfer) trebuie întotdeauna să primeze nivelul național față de cel european.

Odată în plus, este întărită prevederea care, până acum, părea un simplu rând, ultimul alineat din art.2, anexa 1 a OPANAF 222/2008, privitor la întocmirea dosarului prețurilor de transfer:”analiza comparativă va avea în vedere criteriile teritoriale în următoarea ordine: național, Uniunea Europeană, internațional” .

Odată în plus, inspectorii vor avea în vedere și nu vor ezita să întrebe ”dar de ce nu aveți o analiză pe piața națională?”

Sigur, mulți dintre dumneavoastră veți fi îndreptățiți să răspundeți  - pentru că e foarte greu, dacă nu imposibil, să găsești un eșantion reprezentativ de companii independente pentru comparabilitatea pe plan național. Exemplul dat mai jos este edificator și ca el se pot găsi cu zecile.

Studiu de caz:

Să luăm un domeniu des atacat în inspecțiile care vizează prețurile de transfer – ”servicii de consultanță în tehnologia informației” (CAEN 6202). Alegem să folosim două baze de date – una internațională, Amadeus, respectiv una la nivel național, TPSoft  – concepută special pentru intocmirea studiilor de comparabilitate la nivel local.

Analiza de comparabilitate presupune să ne raportăm la companiile independente din domeniul respectiv, așadar cele care nu sunt companii afiliate (deci, conform definiției din lege, eliminăm companiile deținute min. 25% de o persoană juridică/ respectiv fizică şi companiile care dețin participații de min. 25% la alte companii).

CAEN 6202 Baza de date Amadeus Baza de date TPSoft.ro
Nr. companii, CAEN 6202, nivel național* 147** 361***
Nr. companii rămase după excluderea companiilor deținute cu cel puțin 25% de o persoană juridică 76 279
Nr. companii rămase după excluderea companiilor care dețin filiale în procent de cel puțin 25% 73 266
Nr. companii rămase după excluderea  companiilor deținute cu cel puțin 25% de o persoană fizică 0 6

*căutarea nu ţine cont de criterii suplimentare, absolut necesare în practică, într-un studiu de comparabilitate (spre exemplu, existența datelor financiare pe o anumită perioadă sau eliminarea companiilor cu pierderi )

**varianta completă include circa 55.000 de companii din România.

*** TPSoft include peste 100.000 de companii din România, fiind în prezent cea mai cuprinzătoare bază de date destinată analizelor de piață din România.

 

Nu uitați:

Înaintea încheierii oricărei tranzacții cu o persoană afiliată, verificați rapid marjele din piața relevantă pentru afacerea dumneavoastră. În definitiv, aceasta este cea mai bună măsură de protecție și eventual de reacție fiscală, oricât de multe măsuri va livra OCDE (atenție că livrabilele din septembrie sunt doar începutul!).

Câteva minute de verificare în baza de date ”înainte” salvează zeci de ore de justificări ”după”, când te vei afla față în față cu inspectorul. De altfel, aceasta este rațiunea care a stat ”la baza” primei baze de date destinate exclusiv companiilor românești care înțeleg importanța unei analize de comparabilitate – TPSoft.

Pentru mai multe amănunte despre cum vă poate ajuta concret TPSoft, vă stau oricând la dispoziție

Daniel Sacal,

daniel.sacal@transferpricing.ro

_____________

Nota

1BEPS = Base Erosion and Profit Shifting (erodarea bazei de impozitare și mutarea profiturilor). Programul de 15 măsuri a fost anunțat de OCDE în 2013, iar primele măsuri/recomandări (”livrabile”) au fost lansate în septembrie 2014. Următoarele opt măsuri vor apărea până la sfârșitul anului 2015, urmând a fi preluate de legislațiile naționale.