La sfârșitul lunii august 2016, Comisia Europeană a anunțat finalizarea cazului Apple, ca parte a investigației din 2014 acordurile de transfer pricing referitoare la impozitarea companiilor Apple în Irlanda, Starbucks în Olanda și Fiat Finance în Luxemburg.

Verdictul prezentat de comisarul pe concurență – Apple a primit ajutoare fiscale preferențiale, ilegale prin prisma regulilor europene, și, în consecință, Irlanda trebuie să recupereze ajutoarele acordate pe o perioadă de 10 ani și estimate la 13 miliarde de euro.

Autoritățile irlandeze și compania Apple au făcut apel, dar compania este nevoită să depună suma într-un cont special, până la soluționarea cazului.
Cazul, pe scurt, conform informării inițiale făcute de Comisia Europeană.

(1) Compania Apple Inc. a înregistrat în Irlanda două divizii, Apple Sales International și Apple Operations Europe, care dețin drepturile de utilizare a proprietății intelectuale a societății Apple pentru vânzarea și fabricarea produselor Apple în afara Americii de Nord și de Sud în cadrul unui „acord de partajare a costurilor” cu Apple Inc. Aceste cheltuieli sunt deduse din profiturile înregistrate de ASI și AOE în Irlanda în fiecare an.

ASI este compania pe care sunt înregistrate toate vânzările și profiturile realizate de Apple în Europa. AOE este responsabilă de fabricarea anumitor linii de calculatoare pentru grupul Apple.
Profiturile impozabile ale celor două companii din Iranda sunt stabilite printr-o decizie fiscală emisă de Irlanda în 1991, reînnoită în 2007. Decizia aprobă separarea profiturilor în scopuri fiscale – o parte se impozitează în Iranda, iar restul se repartizează unui sediu principal. Conform Comisiei, acest „sediu principal” nu era stabilit în nicio țară și nu avea niciun angajat sau birouri proprii. Activitățile sale au constat exclusiv din reuniuni ocazionale ale consiliului de administrație.

(2) ”Doar un mic procent din profiturile realizate de Apple Sales International au fost impozitate în Irlanda, iar restul nu au fost impozitate nicăieri”. De exemplu, în 2011 (conform statisticilor puse la dispoziție cu ocazia audierilor publice din Senatul american), Apple Sales International a înregistrat profituri de 22 miliarde USD (circa 16 miliarde EUR), însă în conformitate cu dispozițiile deciziei fiscale numai aproximativ 50 de milioane EUR erau considerate ca fiind impozitabile în Irlanda, ceea ce înseamnă că au rămas neimpozitate profituri în valoare de 15,95 miliarde EUR. Prin urmare, Apple Sales International a plătit mai puțin de 10 milioane EUR sub formă de impozit pe profit în Irlanda în 2011, adică o rată de impozitare efectivă de aproximativ 0,05 % pe profiturile totale anuale obținute. În anii următori, profiturile înregistrate ale Apple Sales International au continuat să crească, dar nu și profiturile considerate impozabile în Irlanda în conformitate cu decizia fiscală. Astfel, această rată efectivă de impozitare a continuat să scadă ajungând la doar 0,005 % în 2014. (de un regim fiscal asemănător a beneficiat și AOE)


(3) Investigația Comisiei a arătat că deciziile fiscale emise de Irlanda au aprobat o repartizare internă artificială a profiturilor în cadrul Apple Sales International și Apple Operations Europe, care nu are nicio justificare bazată pe fapte sau una economică. Ca o consecință a deciziilor fiscale, majoritatea profiturilor din vânzări ale Apple Sales International au fost repartizate „sediului principal”, deși acest „sediu principal” nu avea nicio capacitate de exploatare pentru tratarea și gestionarea sectorului de distribuție, sau pentru orice altă activitate de fond în acest sens. Numai filiala irlandeză a societății Apple Sales International avea capacitatea de a genera venituri din activități comerciale, și anume din distribuirea produselor Apple. Prin urmare, profiturile din vânzări ale Apple Sales International ar fi trebuit să fie înregistrate la nivelul filialei irlandeze și impozitate în Irlanda.
În mod similar, numai filiala irlandeză a societății Apple Operations Europe avea capacitatea de a genera venituri din activități comerciale, prin urmare profiturile din vânzări ale AOE ar fi trebuit să fie înregistrate la nivelul filialei irlandeze și impozitate în Irlanda.
În consecință, deciziile fiscale au permis Apple să plătească impozite substanțial mai mici decât alte societăți, fapt ilegal din perspectiva normelor UE privind ajutoarele de stat.

(4) Fiind încadrată în sfera ajutoarelor de stat, acestă investigație nu analizează și modul în care statele membre UE sunt afectate de decizia Apple de a înregistra totae vânzările în Irlanda și nu în țările unde au fost vândute efectiv produsele. Totuși, Comisia precizează că suma de recuperate de 13 miliarde de euro s-ar reduce dacă alte țări ar solicita Apple să plătească mai multe impozite pe profitul înregistrat de Apple Sales International și Apple Operations Europe, luând în calcul riscurile comerciale dezvăluite prin interediul actualei investigații.

(Se deschide atfel și în cazul Apple ipoteza unor noi piste de acuzare, de tipul celor cu care se confruntă Google în Marea Britanie, Franța sau Italia, pe spețe care sunt, pe fond, similare).

De asemenea, este luată în calcul și ipoteza în care autoritățile SUA ar solicita Apple să plătească sume mai mari de bani societății-mamă americane în scopul de a finanța activitățile de cercetare și dezvoltare. Acestea sunt efectuate de Apple în SUA în numele Apple Sales International și Apple Operations Europe, pentru care cele două întreprinderi fac deja plăți anuale.

Cazul Apple ilustrează astfel cel mai bine dimensiunea politică a World Tax Fight.

Dar, până la publicarea in extenso a deciziei, să reținem dimeniunea tehnică a cazului:

• alocarea profiturilor trebuie să se facă în baza riscurilor și funcțiunilor asumate de fiecare parte, în procesul de creare a valorii adăugate
• tranzacțiile dintre părțile afiliate să aibă consistență economică și, evident, prețurile de transfer să fie în linie cu piața, la un nivel care ar fi agreat și de două părți independente.

ACTUALIZARE, martie 2017 

Comisia Europeană a prezentat analiza prin care și-a fundamentat decizia în cazul presupusului ”ajutor de stat implementat Irlanda în favoarea Apple”, astfel încât suntem în măsură să vă prezentăm pe larg acest studiu de caz - vezi articolul ”Cazul Apple o aplicație de prețuri de transfer. Atenție la funcțiuni, riscuri și oamenii semnificativi” publicat de Adrian Luca în Revista Consultant Fiscal, martie 2017.   

ACTUALIZARE, iulie 2020

”Comisia a greșit, a transmis sec Tribunalul UE – Camera a șaptea extinsă (aici, comunicatul de presă și aici, Hotărârea din 15 iulie 2020), după examinarea argumentelor aduse de Irlanda și de ASI și AOE, după amendarea presupunerilor și speculațiilor Comisiei, dar, în principal, după citirea atentă a ”Abordării autorizate privind prețurile de transfer”, altfel spus – Liniile Directoare OECD. Am revăzut aici acest iCaz de transfer pricing, prin 13+1 paragrafe ale Hotărârii Instanței.