Un dosar bun este cel care, în mod necesar, conține informațiile solicitate de legislația în vigoare și care sunt cuprinse în Ordinul ANAF 222/2008:

A. Informații despre grup:

 1. structura organizatorică a grupului, legală și operațională, inclusiv participațiile, istoricul și datele financiare referitoare la acesta;
 2. descrierea generală a activității grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri față de anul fiscal precedent;
 3. descrierea și implementarea aplicării metodologiei prețurilor de transfer în cadrul grupului, dacă este cazul;
 4. prezentarea generală a tranzacțiilor între persoane afiliate, din Uniunea Europeană:
  1. modul de tranzacționare;
  2. modul de facturare;
  3. contravaloarea tranzacțiilor;
 5. descrierea generală a funcțiilor și riscurilor asumate de persoanele afiliate, inclusiv schimbările intervenite în acest sens față de anul precedent;
 6. prezentarea deținătorilor de active necorporale, din cadrul grupului (patent, nume, know-how etc.) și redevențele plătite sau primite;
 7. prezentarea acordurilor de preț în avans încheiate de către contribuabil sau de către alte societăți din cadrul grupului, în legătură cu acesta, cu excepția celor emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

B. Informații despre contribuabil:

 1. prezentarea detaliată a tranzacțiilor cu persoanele afiliate:
  1. modul de tranzacționare;
  2. modul de facturare;
  3. contravaloarea tranzacțiilor;
 2. prezentarea analizei comparative:
  1. caracteristicile bunurilor sau serviciilor;
  2. analiza funcțională (funcții, riscuri, mijloace fixe utilizate etc.);
  3. termenii contractuali;
  4. circumstanțele economice;
  5. strategii de afaceri specifice;
  6. informații cu privire la tranzacții comparabile externe sau interne;
 3. prezentarea persoanelor afiliate și a sediilor permanente ale acestora implicate în aceste tranzacții sau înțelegeri;
 4. descrierea metodei de calcul al prețurilor de transfer și argumentarea criteriilor de selecție a acesteia:
  1. în cazul în care nu se folosesc metode tradiționale de determinare a prețurilor de transfer se va justifica această opțiune;
  2. în toate cazurile în care nu se aplică metoda de comparare a prețurilor se va justifica această opțiune;
 5. descrierea altor condiții considerate ca fiind relevante pentru contribuabil.

În practică, un dosar trebuie să fie asemeni unui puzzle ale cărui piese, puse cap la cap, să dea acea ”justificare convingătoare referitoare la ce anume determină succesul financiar al afacerii, care este lanțul creator de valoare, având la bază o analiză detaliată a funcțiilor, riscurilor și activelor și o înțelegere exactă a informațiilor finaciare relevante” (conform ghidului de prețuri de transfer, IRS – autoritatea fiscală a SUA, februarie 2014).

Un puzzle convingător trebuie să arate precum modelul de dosar de prețuri de transfer pe care îl găsiți mai jos (click pe imagine). Vă rugăm să rețineți că acesta este doar un model de dosar de prețuri de transfer, un format prin care TPS a reușit să obțină câștig de cauză pentru clienți din diferite industrii, cu modele de afaceri complexe. Dacă aveți deja un dosar vă putem ajuta să-l corectați, pentru a potrivit pentru a fi prezentat organului de control.

 

 

Dosarul preturilor de transfer