Neprezentarea dosarului prețurilor de transfer la prima solicitare făcută de organul fiscal competent este sancționată contravențional printr-o amendă între 12.000 și 14.000 de lei (persoane juridice - contribuabili mijlocii și mari), respectiv 2.000 - 3.500 de lei (persoane juridice - contribuabili mici și persoane fizice). 

Cel mai important însă, este faptul că neprezentarea/prezentarea incompletă a dosarului dă dreptul autorităților fiscale de a estima valoarea de piață a prețurilor de transfer utilizate de contribuabil în cadrul tranzacțiilor intra-grup: inspectorul va alege trei tranzacții similare și va face media aritmetică, fără a ține cont de particularitățile tranzacției analizate sau de profilul funcțional și de risc al companiei. 

Această estimare ”forțată” poate duce la ajustarea puternică a prețurilor de transfer practicate de către societățile afiliate și, implicit, la plata unor impozite suplimentare semnificative. Mai mult, va fi o ajustare pe care contribuabilul nu o mai poate contesta, nemaiavând posibilitatea să-și exercite acest drept.

Vezi mai multe aici - ”Cum îmi afectează afacerea

De notat că cea mai mare ajustare de prețuri de transfer din România de până în prezent a fost de aproximativ 30 milioane de euro, în timp ce ajustările de milioane de euro nu mai sunt deloc ceva neobișnuit.