Preluăm atașat răspunsul trimis de Camera Consultanților Fiscali (CCF) la o solicitare de informații adresată de Consiliul Concurenței, privind legile de organizare și funcționare a profesiilor liberale. Prin acest răspuns, CCF clarifică atât scopul prevederilor legale care fac obiectul analizei Consiliului Concurentei, cât și rolul profesiei de consultant fiscal în raport cu antreprenorii și cu administrația fiscală.

Pe scurt, contribuabilul, în primul rând investitorul, are nevoie de asistență pentru înțelegerea legislației fiscale și adecvarea acesteia la diferite spețe, pentru conformarea la îndeplinirea obligațiilor fiscale, precum și de asistență în litigiile cu administrația fiscală. Prin această asistență, consultantul este un intermediar între interesele contribuabilului și interesele statului, iar activitatea lui are impact asupra sănătății financiare a economiei, atât la nivel micro, cât și macro.

Pe aceste considerente, statul român a preluat o serie de măsuri de protecție valabile la nivel european/internațional, pentru a se asigura că un consultant înțelege rolul și responsabilitățile acțiunilor sale.

Aici, răspuns CCF, mai 2022