Transfer pricing-ul (îngrijorarea numită prețuri de transfer, mai bine zis) a adunat din nou peste 1000+ participanți la cel mai nou seminar (online) ținut de TPS pentru colegii din Camera Consultanților Fiscali. Dacă în octombrie anul trecut, Adrian Luca, partenerul-fondator, și Mihai Lupu, directorul TPS, au trecut prin materia inspecției fiscale care vizează tranzacțiile intra-grup, de această dată au tratat, cu toată considerația cuvenită, venerabilul capitol al tranzacțiilor cu servicii intra-grup.

Așa facem din 2009, anul în care am înființat TPS sub deviza ”Transfer Pricing în Siguranță”, pe vremea când OECD își lansa seria modernă de Linii Directoare de Transfer Pricing pentru companii Multinaționale și Administrații Fiscale, sub deviza nici nu știți ce va urma! De pe atunci OECD rezerva Capitolul al șaptelea, ”Considerații speciale pentru serviciile intra-grup”, pentru a trata ”problemele care apar, din perspectiva prețurilor de transfer, în a determina dacă au fost furnizate servicii de către un membru al unui grup multinațional către un alt membru al respectivului grup, și, dacă da, în a stabili valoarea de piață a acestor servicii”.   

Ce e atât de special cu serviciile astea? Nimic alta decât că sunt terenul ideal pentru interpretabilitate, când până și noțiunea de prestare serviciu e discutabilă.

De la ediția din 2009, imediat întregită în 2010, apoi în cea din 2017, pentru a ajunge până la ediția actuală din 2022, serviciile intra-grup au ”două mari probleme din perspectiva prețurilor de transfer: prima - dacă serviciile intra-grup au fost cu adevărat prestate. A doua: cât ar trebuie să fie, în scop fiscal, onorariul (charge) intra-grup pentru astfel de servicii pentru a fi în acord cu principiul valorii de piață (arm’s length)”. Simplu, nu?

Apoi la cele 14 pagini ale edițiilor 2009 și 2010, mai adăugați , din 2017, încă 10 pagini pentru serviciile cu valoare adăugată redusă în cadrul grupului (low-value adding intra-group service). Ce sunt acestea? ”Cu titlu de exemplu, să presupunem că un grup multinațional e angajat în dezvoltarea, producția, vânzarea și punerea pe piață de produse lactate în întreaga lume. Grupul înființează o companie de servicii, a cărei unică activitate e să acționeze ca un centru de suport global IT. Din perspectiva furnizorului de servicii suport IT, generarea serviciilor de IT e principala activitate a companiei. Totuși, din perspectiva beneficiarilor serviciilor, ca și din perspectiva grupului în ansamblu, serviciul nu e o activitate de bază (core business activity) și de aceea poate fi încadrat ca fiind un serviciu intra-grup cu valoare adăugată redusă”.

Se petrecuse, între timp, Marea Criză, iar administrațiile fiscale simțeau nevoia unei considerații și mai speciale pentru o temă și mai interpretabilă. Același exemplu voit simplist al producătorului de lapte a fost  menținut și în ediția 2022 (tot vreme de criză, oricum se va numi ea), continuând să dea bătaie de cap mai ales grupurilor care au ”ghinionul” unor afaceri sofisticate, unde nu e chiar așa de ușor de separat core de support atunci vrei să stabilești o marjă de profit adecvată.

Dar, așa cum știți, noi, la TPS mai avem o deviză: Teorie + Practică = Soluții!

Prin prezentarea de exemple concrete, din practică, lectorii TPS au transmis și de această mesajul pe care îl transmitem din 2009 încoace: acolo unde modelul de afaceri e gestionat în logica pieței, acolo unde există substanță economică, protecția fiscală în transfer pricing este o materie gestionabilă... oricâte noi pagini și capitole se vor adăuga venerabilelor Linii Directoare! Și vor veni!

 

PS.O simplă statistică: 248 de pagini au Liniile directoare, varianta din 2009; 376, în 2010; 612, în 2017, și 656 în 2022. În ultimii cinci ani, s-a revizuit aplicarea Metodei împărțirii profitului (Anexele II și III la Cap. II), s-au adăugat Liniile directoare privind abordarea intangibile greu de evaluat (Anexa II, Cap. VI) și cele privind tranzacțiile financiare (un capitol nou, al X-lea). Greu de crezut că următoarea revizie să mai aștepte cinci ani, în vremea lui BEPS 2.0 și a pilonilor lui.

 

Valoare adăugată de la TPS:

Tranzacțiile privind prestări servicii intra-grup, din perspectiva prețurilor de transfer(Prezentare seminar CCF, aprilie 2022)