Acest opis de evenimente pe impozite directe în 2022 se bazează, în principal, pe calendarul politic transmis zilele trecute de comisarul european Paolo Gentiloni. Și pleacă de la remarca oficialului că ”în vremea în care fiecare euro contează … protejarea interesului financiar al UE și al statelor membre este o prioritate mai mult ca oricând (…) Anul următor va fi bogat în propuneri noi menite să întărească lupta" etc.

Urmarea o știm, mai ales că noile propuneri nu sunt chiar așa de noi. Poate doar să fi primit un booster, de aplicare!

 

# Transpunere europeană Pillar II (OECD)

 CINE: : grupuri multinaționale cu venituri consolidate la nivelul companiei-mamă de peste 750 mil. Euro în cel puțin doi ani din ultimii patru.

 CE: 15% rată minimă efectivă de impozitare pe fiecare jurisdicție de operare.

 Când: aplicare din 2023

 CUM: Prin ”Global anti-base erosion (GloBE) model rules” (apărute la 20 decembrie 2021). Cadru de Implementare OECD (până la sfârșitul 2022). Trebuie clarificată bază comună de impozitare care va fi folosită în aplicarea testului impozitării minime efecetive. Se vor aplica așa-numite derogări de substanță (substance carve-out) bazate pe active și costuri salariale. 

Directiva Europeană de Implementare a Pillar II – aprobare în 2022. Va fi urmată de o directivă a raportării publice ce va oferi transparență privind impozit efectiv plătit de grup și filiale în jurisdicția relevantă.

 

#Raportare publică țară cu țară (Public CbCR)

CINE: filiale ale grupurilor multinaționale cu venituri globale peste 750 mil. euro în ultimii doi ani consecutivi.

CE: se publică pe site-ul corporației numele companiei-mamă, scurtă descriere a activităților, număr angajați, venituri, profit/pierderi înainte de impozitare, profituri acumulate la sfârșitul anului.

CÂND: prima raportare - 2024

CUM: explicații privind discrepanțele materiale dintre sume. Atentie: Veniturile trebuie să evidențieze tranzacțiile cu persoane afiliate!

 

#Transpunere Pillar 1

CINE: multinaționale cu venituri globale peste 20 mld. euro și profitabilitate peste 10%. Profitul care depășește 10% din venituri se consideră profit rezidual.

UNDE (Nexus): în jurisdicțiile unde grupul vinde (produsele sau serviciile sunt folosite/consumate) de cel puțin 1 mil. euro.

CE: 25% din profitul rezidual (Amount A) va fi alocat către jurisdicțiile cu NEXUS, folosind o cheie de alocare. Principiul valorii de piață (arm’s length) ) rămâne să se aplice pentru activitățile de marketing și distribuție.

CÂND: Convenția Multilaterală OECD, ratificată în 2022. Va fi urmată de o directivă europeană de implementare. Până atunci, rămâne doar suspendat proiectul taxei digitale europene.

 

# BEFIT – Cadrul European de Impozitare a Companiilor

Încercarea finală, acum ori niciodată, de stabilire a cadrului de impozitare a profiturilor companiilor în Europa (Business in Europe: Framework for Income Taxation). Înlocuiește CCCTB, păstrând obiectivul unei formule de împărțire a drepturilor de impozitare între statele membre. Negocierile (re)încep în 2022.

# DEBRA - Inițiativa de stimulare a reducerii tendinței de favorizare a îndatorării

CE: se consideră că măsurile actuale (prin ATAD) de limitare a deductibilității dobânzii nu sunt suficiente pentru a atenua favorizarea îndatorării (debt bias) ) în detrimentul finanțării prin fonduri proprii – equity.

Prima inițiativă DEBRA a apărut în proiectul CCCTB, baza comună consolidată, proiect care va fi înlocuit de BEFIT.

CUM: Opțiunile tehnice 1) CBIT – Comprehensive Busines Income Tax. . Eliminarea deductibilității oricărei cheltuieli legate de costurile de finanțare. În contrapartidă, se poate accepta reducerea ratei de impozitare (dar vezi Pillar 2).

2) ACE: Allowance for Coporate Equity. Deducerea unei dobânzi ipotetice/notional calculată pe fondurile proprii sau doar pe majorarea de capital, cu menținerea actuală a deductibilității dobânzii. Baza de impozitare se reduce, astfel se poate ajunge la o majorare a ratei de impozitare.

În prezent, Belgia, Cipru, Italia, Malta, Polonia, Portugalia aplică unilateral măsuri de tip ACE.

3) ACC - Allowance for Capital Corporate. Deducerea unei dobânzi ipotetice calculată pe totalitatea mijloacelor de finanțare ale companiei (împrumuturi + capital).

Rata dobânzii ipotetice utilizate ar fi randamentul capitalului fără risc plus un procent variabil (0,5-3%).

4) CFT – Cash-Flow Taxation. Impozitarea doar a fluxurilor de trezorerie. Impozitarea este practic decuplată de la rezultatele contabile și intră în zona impozitării forfetare.

DE luat aminte:

  • Între opțiunile anti-abuz din DEBRA, Comisia a înscris, ca regulă generală, respingerea oricărei deduceri pentru operațiunile dintre părțile afiliate care nu au substanță economică și principalul lor scop este de a converti capital vechi în capital nou, pentru a beneficia de deductibilitatea noțională. La același capitol al excluderilor, ar putea fi incluse –împrumuturile cascadă intra-grup sau care implică părți afiliate; contribuțiile în bani sau în natură; majorările de capital subscrise de companie sau de una din subsidiare (acțiuni proprii); transferul intra-grup de participații; reclasificarea capitalului vechi ca nou prin lichidarea și crearea de noi companii; achiziția de afaceri deținute de întreprinderi afiliate; active care nu au legătură cu activitatea de bază.
  • Se va avea în vedere includerea pe costurile de producție ale firmelor numai a cheltuielilor legate strict de desfășurarea activității economice generatoare directe de venituri a acestora, conform practicilor din țările dezvoltate europene. Ca efect, vor scădea costurile de producție, prin eliminarea cheltuielilor subiective ale acționarilor și administratorilor, înregistrate, în prezent, în contabilitatea firmelor și, astfel, va crește baza de impozitare” (din programul de Guvernare, noiembrie 2021)

 Despre DEBRA autohton

  • În cazul societăților care au înregistrat activ net sub limita prevăzută de lege (jumătate din capitalul social subscris), acestea pot proceda la majorarea capitalului social prin conversia în acțiuni/părți sociale a datoriilor față de acționari/asociați, rezultate din împrumuturi sau alte finanțări acordate de aceștia”. (Din proiect de lege de modificare a Legii societăților și Legii contabilității aflat la Camera Deputaților și care, potrivit programului de guvernare, ar urma să fie adoptat de urgență). De văzut relația cu regulile anti-abuz care vor fi aplicate prin DEBRA european).
  • Societățile care își vor menține capitalul propriu pozitiv și la un nivel de cel puțin jumătate din capitalul social pe perioada 2021-2015 vor putea primi o reducere a impozitului de 2% anual. În plus, companiile vor putea beneficia de o bonificație mai mare din impozitul datorat dacă își majorează capitalul propriu față de anul precedent. Reducerea poate ajunge la maximum 15% dacă toate condițiile sunt îndeplinite. (OUG 153/2020). ). De văzut relația cu impozitarea minimă efectivă.

 # Reforma "Code of Conduct"

Rolul ”Code of Conduct” este de monitorizare și îmbunătățire a legislației în materie de TP, CFC, BEPS/ATAD. Urmează ”cât de curând” noi măsuri care să contracareze dubla non-impozitare sau dubla utilizare a beneficiilor fiscale.

# O nouă inițiativă de combatere a folosirii companiilor cutie poștală (aka shell companies)

Entitățile legale din UE care nu au o minimă activitate economică reală și prezență/ substanță/ personal angajat nu vor beneficia de avantaje fiscale.

 

Directiva Cooperării Administrative, a șaptea ajustare (DAC7)

CÂND: directiva publicată în martie în 2021; transpunere în 2022, aplicare din 2023.

CINE: operatorii de platforme (software, inclusiv site web care sunt accesibile utilizatorilor și permit Vânzătorilor să fie conectați cu alți utilizatori în scopul realizării unei activități relevante).

CE: obligație de raportare pentru operatorii de platforme privind activitatea relevantă, cea care este realizată în schimbul unei contraprestații, constă din închiriere de bunuri imobile, inclusiv rezidențiale și comerciale, spații de parcare/serviciu personal/vânzarea de bunuri/închiriere mijloace de transport.

CUM: schimb automat obligatoriu de informații privind fiecare vânzător raportabil (NIF, inclusiv data nașterii persoanei fizice, contul financiar, contraprestația totală plătită, onorarii/comisioane, adresa bunului imobil listat, nr. carte funciară, nr. de zile pentru care a fost închiriat).

BONUS DAC7: Control comun – anchetă administrativă desfășurată în comun de autoritățile din state UE privind situația fiscală a persoanelor de interes comun/complementar pentru acele autorități. Din 2024!

 

Și DACă a venit vorba de schimb obligatoriu de informații

  • Primul schimb de informații DAC6 între autoritățile fiscale europene – 30 aprilie 2021
  • 163 solicitări de informații în domeniul impozitării directe primite din partea administrațiilor fiscale străine și 60 transmise în afara țării – din Raportul ANAF pe semestrul I/2021.
  • Principalele semne distinctive raportate – E3, tranzacții intra-grup (1586); B2, conversie venituri (723); E2, intangibile greu de evaluat (357) – din analiza ”raportarea DAC6, tranzacții istorice” a Fiscului olandez, octombrie 2021.
  • Semnele distinctive ale primelor luni de DAC6. Plus o recomandare (oficială) Continuarea pe transferpricing.ro

 

Iar DACă tot suntem în vremea lui fiecare euro contează...

... avem și noi, la TPS, o prioritate – protejarea intereselor financiare ale contribuabilului-partener!

Haideți să vorbim despre cum puteți avea parte de o protecție fiscală eficientă și de calitate!

Transfer Pricing Services – de peste 12 de ani în servicii de consultanță intra-grup!